actualiser les résultats
imprimerma sélectionsélectionnez tout
12345678921 - 40 of 188eshinikatet, ISBN, eshinakuak anite tekuak, auen nenu tshipa tshi tshitapatamw, Année de publication
$20
Année de publication 2016 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2016 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2017 
ISBN  
Résumé Cantique innu 
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$25
Année de publication 2015 
ISBN 978-27646-0322-2 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$22
Année de publication 2015 
ISBN 978-2-923926-14-8 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2017 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2017 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2018 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2018 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2018 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$5
Année de publication 1992 
ISBN 978-2-920791-13-3 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$12
Année de publication 2018 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2018 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2018 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2018 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$22
Année de publication 2019 
ISBN 978-2-89712-642-1 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$19
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-923713-54-0 
Résumé Ume mashinaikan, innushkuess tutamupan, nishunnuepipuneshu ashu nishtw, Uashat utshiu. Tipatshimu, mashinataimw uashaunnua utinniunnua. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$7
Année de publication 2005 
ISBN 2-923153-464  
Résumé Ushkat e tat mishtamekw, aissimeu-atanukan an. Akla utipatshimun, aissimeu/ katshekuashueu nete tau aissimeu-assit Nunavut, ekute tshipa ut inniu ne uapamekw. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$15
Année de publication 2009 
ISBN 978-2-923713-09-0  
Résumé Ume mashinaikan, innushkueu ka mashinaitshet nete Pessamit utshiu. Neni ashineu-tipatshimuna, mishtikushiushteua mak innushteua. Innuat uauinakanuat ka ishinniuht ueshkat nete nutshimit. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$8
Année de publication 2003 
ISBN 2-923153-08-1  
Résumé Mashinaikan mamen ka ishi-mashinaitshenanut ashineu-tipatshimunissa e mashinataikaniti mukw tshiam e inniunanut, kassinu auen eishinniut kie kassinu tshekuanna. Kaishineu-tipatshimusht nashamw utanishkutapana utinniunnua kie anite kassinu ka ishi-papamishkat nashatamw upuamunna anite ut assit. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
Fermez la fenêtre