actualiser les résultats
imprimerma sélectionsélectionnez tout
< précédent1234567891 - 20 of 189eshinikatet, ISBN, eshinakuak anite tekuak, auen nenu tshipa tshi tshitapatamw, Année de publication
$20
Année de publication 2011 
ISBN 978-91-86581-07-7 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$39.95
Année de publication 2021 
ISBN 978-289712-691-9 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$25
Année de publication 2015 
ISBN 978-27646-0322-2 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$30
Année de publication avril 2016 
ISBN 978-2-924344-08-8 
Résumé Ouvrage lexical innu-français, regroupant plus de 2000 mots. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$6
Année de publication 2016 
ISBN 978-2-924344-06-4 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$6
Année de publication 2016 
ISBN 978-2-924344-05-7 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$6
Année de publication 2016 
ISBN 978-2-924344-04-0 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$6
Année de publication 2016 
ISBN 978-2-924344-03-3 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$14.95
Année de publication 2016 
ISBN 978-2-923926-16-2 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$22
Année de publication 2015 
ISBN 978-2-923926-14-8 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak

etatu ui tshissenitameku >>
$8
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-923713-68-7 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$19
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-923713-54-0 
Résumé Ume mashinaikan, innushkuess tutamupan, nishunnuepipuneshu ashu nishtw, Uashat utshiu. Tipatshimu, mashinataimw uashaunnua utinniunnua. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$12
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-923713-50-2  
Résumé Ashineu-tipatshimun-mashinaikan mishtikushu/kakussesht mak innushkueu mamu ka mashinaitsheht. Anite ashineu-tipatshimunit, uauitamuat etenitahk nenu aimunnu sauvages anitshenat kaishineu-tipatshimushisht. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$8
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-923713-48-9  
Résumé Aissimeu-innu Wendake umenu ashineu-tipatshimuna, ka mashinataik. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$10
Année de publication 2010 
ISBN 978-2-923713-26-7  
Résumé Ashineu-tipatshimun-mashinaikan mishtikushu/kakussesht mak innushkueu mamu ka mashinaitsheht. Ute umashinaikanuat uauitamuat eshi-minuashit inniun kie ueshkat ka aitinanut. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$15
Année de publication 2010 
ISBN 978-2-923713-24-3  
Résumé Mashinaikan eshi-uapatakanit nutim kainnu-mashinaitshenanut. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$12
Année de publication 2010 
ISBN 978-2-923713-12-0  
Résumé Ka papamishkananut tipatshimu-mashinaikan ume, ka ne tipatshimut ne ishkuess ka mishta-mushtuenitak kie shukw ka ui tshissenitak inniunnu anite kassinu eishi-papamishkat nutim assia. Mitshet auennua tshika natshishkueu kie mitshet tshekuannu tshika mishkamw. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$15
Année de publication 2009 
ISBN 978-2-923713-09-0  
Résumé Ume mashinaikan, innushkueu ka mashinaitshet nete Pessamit utshiu. Neni ashineu-tipatshimuna, mishtikushiushteua mak innushteua. Innuat uauinakanuat ka ishinniuht ueshkat nete nutshimit. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$15
Année de publication 2008 
ISBN 978-2-923153-78-0  
Résumé Kassinu eishi-mashinateu ute mashinaikanit, ashineu-tipatshimuna, tipatshimuna, atanukana, ka mashinaimatunanut, mishtikushuat mak innuat ka mashinaitsheht tshetshi uauitahk eshinniuht.  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$8
Année de publication 2004 
ISBN 978-2-923153-23-0  
Résumé Haïtien napeu umenu ashineu tipatshimuna ka mashinataik. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
< précédent123456789
Fermez la fenêtre